Over Ons

Datapas is een organisatie die zich profileert in het onderwijs. Wij begeleiden processen, ondersteund door web-applicaties waarmee o.a. de planning en control cyclus wordt ondersteund. In het onderwijs is de planning en control cyclus een uitgebreid proces waar veel partijen bij betrokken zijn. Om dit proces goed te kunnen doorlopen is het nodig om op verschillende niveaus van de organisatie de juiste informatie beschikbaar te hebben. Een planning en control cyclus behelst natuurlijk veel meer dan alleen het financiƫle proces. Een schoolorganisatie heeft uiteindelijk tot doel om kwalitatief goed onderwijs te leveren. De planning en controlcyclus ondersteund dit proces. Wij proberen software te bouwen en te implementeren waarmee de ondersteuning van kwalitatief goed onderwijs vanuit verschillende invalshoeken mogelijk is.

Informatiemanagement

Binnen elke organisatie is de informatievoorziening van groot belang. Zowel voor de operationele processen als voor de informatievoorziening voor het management is de juiste toegang tot gegevens cruciaal. Veelal is informatie weliswaar opgeslagen in een of meerdere databases maar ontbreken de middelen en de kennis om deze gegevens op de juiste wijze uit deze databases, te kunnen halen en correct te rangschikken.

Hoe haal ik bruikbare informatie uit data?

De meeste software bevat over het algemeen standaardrapportages, die zelden voldoende zijn voor de specifieke vragen die in een organisatie voordoen. Gelukkig worden veel softwarepakketten steeds opener wat betreft hun achterliggende database. Daarbij worden gebruikers steeds kundiger en veeleisender wat betreft het kunnen gebruiken van gegevens.

Veelal komen wij er in ons werk achter dat organisaties geen idee hebben welke mogelijkheden er zijn om de diverse gegevens te organiseren en om te vormen tot bruikbare informatie.

Datamining en datawarehousing zijn mooie termen, die in dit kader vaak gebruikt worden. Hiermee wordt in ieder geval de behoefte aangeduid om de veelheid aan opgeslagen informatie gestructureerd te kunnen benaderen.

Voor meer informatie, zie onze pagina over specifieke producten en diensten.