Centrale kenmerken Schoolloket

Webshop

 • Schoolloket is een webshop voor ouders
 • Ouders loggen in via hun mailadres. De schooladministratie hoeft niets te doen om deze accounts te beheren
 • Ouders kunnen afrekenen via verschillende betaalmethoden, waarvan iDEAL en automatische incasso de meest gebruikte zijn
 • Ouders behouden altijd overzicht over wat er betaald is

Uitgebreide communicatiemogelijkheden

Schooladministratie

 • Gegevens worden automatisch ingelezen uit Magister en Som. We gaan er vanuit dat de leerlingenadministratie leidend is voor de leerling gegevens.
 • Betalingsschema’s kunnen worden gedefinieerd en per soort kunnen er schoolkosten worden toegekend
 • Verschillende typen schoolkosten kunnen worden gedefinieerd, zoals ouderbijdrage, borg, gegroepeerde schoolkosten, keuzeartikelen (bijvoorbeeld voor de keuze van een reis), sparen, artikelen met de door de ouder vrij in te voeren bedragen, etc.
 • Elke school heeft zijn eigen omgeving en in een overkoepelende omgeving ziet de centrale organisatie wat er per school gebeurd
 • Uitgebreide communicatiemogelijkheden tussen school en ouders. Naast e-mailmogelijkheden kunnen ouders ook op papier berichtgeving ontvangen
 • Via een actielijst vallen er geen ouders buiten de boot, maar blijft er altijd zicht op welke ouders wel en niet reageren

Schoolkosten per ouder inzichtelijk

Aangeschafte artikelen per ouder


Debiteurenbeheer

 • Bankafschriften worden automatisch toegekend aan openstaande verplichtingen
 • Terugbetalingen kunnen worden uitgevoerd
 • Aan het eind van de schoolloopbaan kan een eindafrekening worden gemaakt waarin borgen, sparen en openstaande posten worden verevend
 • Speciale fondsen, zoals een solidariteitsfonds of een gemeentefonds kunnen worden ingericht
 • Contante betalingen kunnen worden verwerkt
 • De export naar het financiële systeem is flexibel in te richten
 • Schoolloket ondersteunt een gang naar het incassobureau
 • Elke school heeft zijn eigen omgeving en in een overkoepelende omgeving ziet de centrale organisatie wat er per school gebeurd
 • Gegevens worden inlezen in de financiële administratie