Loonruimteakkoord is definitief

On november 4th, 2015, posted in: Nieuws by Maarten Vissers

Het najaar is roerig op het vlak van de onderwijs CAO’s. Op 31 augustus 2015 is het loonruimteakkoord voor het voortgezet onderwijs definitief geworden. Een ruime meerderheid van de leden van de vakcentrales heeft ingestemd en het akkoord ondertekend. Maar ondertussen is er nog geen CAO en heeft de VO-raad hun leden geadviseerd om de loonsverhoging van 2015 die in het loonruimteakkoord was overeengekomen uit te betalen. Ook de PO-raad heeft ondertussen afspraken gemaakt met de bonden. De sectororganisaties zijn voortvarend te werk gaan. De ruimte voor het loonakkoord moet mede komen uit een verlaging van de pensioenpremie, maar het ABP heeft ondertussen aangegeven dat er hoogstwaarschijnlijk geen ruimte is voor deze verlaging aangezien de dekkingsgraad van het fonds hiermee in gevaar komt. De overheid is ondertussen oorverdovend stil.

Wat betekent dit allemaal voor de begroting?

Zowel de PO-raad als de VO-raad hebben gepubliceerd waar de dekking van het akkoord vandaan moet komen. Zie hiervoor de volgende links:

Dekking loonakkoord Voortgezet onderwijs

Dekking loonakkoord Primair onderwijs

Voor 2015 blijkt er in het VO 0,18% van de extra kosten die uit de loonafspraken voortvloeien door de sector zelf moet worden betaald. In het akkoord is er volgens de VO-raad afgesproken dat de besturen in het begin volledig voor de extra kosten worden gecompenseerd in de bekostiging.

Ondertussen zijn ook GPL stijgingen voor 2015 en 2016 bekend gemaakt.

In Capisci kunnen zowel aan de loonkostenkant als aan de kant van de personele bekostiging deze % worden ingebracht om zo de wijziging in de begroting door te rekenen. Een andere mogelijkheid is om de nieuwe salaristabellen voor 2015 in te lezen. Dit leidt dan tot een exactere berekening van de loonkosten.

Nieuwe GPL’s in de bekostiging in Capisci

De nieuwe GPL regelingen zijn gepubliceerd voor zowel het voortgezet als voor het primair onderwijs. Deze nieuwe bedragen kunt u in Capisci kwijt bij de parameters voor de bekostiging. Als de begroting reeds is vastgesteld kunt u in een nieuwe versie van de begroting een scenario opzetten.

Voortgezet onderwijs

De nieuwe regeling voor de landelijke gemiddelde personeelslast (GPL) 2015 en 2016 is op 28 oktober 2015 gepubliceerd. De ​GPL stijgt per 1 januari 2015 met 1,44% ten opzichte van het bedrag zoals dit bekend was. ​Per 1 januari 2016 stijgt de GPL met 1,68% ten opzichte van ​dit nieuwe vastgestelde bedrag van 1 januari 2015. De GPL voor onderwijzend personeel gaat sterker omhoog, namelijk met 1,86%. Dat komt doordat daar ook middelen in het kader van het Convenant Leerkracht worden toegevoegd. ​De officiële publicatie is hier te vinden.

Primair onderwijs

De nieuwe regeling personele bekostiging voor het schooljaar 2015-2016 is gepubliceerd. U vindt de officiële publicatie daarvan hier. De aanpassingen hebben betrekking op de indexatie van de kosten én op de ontwikkeling van het loonruimteakkoord. De indexatie leidt tot een stijging van 0,44% voor de laatste vijf maanden van het jaar. De bekostiging van het loonruimte akkoord moet deels uit eigen middelen, deels uit een ophoging van de GPL en deels uit een verlaging van de pensioenpremies voort moeten komen. Met name door de veranderde vooruitzichten van het pensioenfonds is er nog onduidelijkheid over hoe de kosten van het loonruimteakkoord zullen worden opgevangen.

Comments are closed.