AladinFM

Het internet/intranet is heden ten dage het medium om met de interne medewerker te communiceren en gegevens uit te wisselen. Voor de facilitaire organisatie biedt dit de kans om de communicatie met haar klanten te optimaliseren. De informatie-uitwisseling en processturing tussen de facilitaire organisatie en haar klanten wordt met behulp van internettechnologie zeer eenvoudig.

Flexibel evenementenreserveringssyteem

AladinFM is een flexibel evenementenreserveringssysteem op inter- of intranet gebaseerd. AladinFM is in tegenstelling tot haar concurrenten vanuit een nieuw uitgangspunt ontwikkeld. Dit betekent dat AladinFM niet vast zit aan de al bestaande gedachte van een centraal dienstverlenend meldpunt. AladinFM is voorbereid op de toekomst. Een deel van de bezigheden van het centrale meldpunt kan direct door AladinFM-functionaliteiten worden overgenomen. Het reserveren van ruimtes en middelen hoeft niet langer via het meldpunt te gebeuren. Via een rechtenstructuur waar op regio- gebouw- of ruimteniveau rechten kunnen worden toegekend, is het mogelijk om bijvoorbeeld de directievergaderzaal voor slechts een hele beperkte groep personen reserveerbaar en zichtbaar te maken. Het centrale auditorium kan bijvoorbeeld alleen via het centrale meldpunt worden gereserveerd, maar is wel zichtbaar op het intranet. Decentrale vergaderzalen kunnen zichtbaar worden gemaakt en voor een bepaalde groep reserveerbaar zijn. De rest van de organisatie mag deze gewoon zien, zodat men wel eventueel de contactpersoon van de ruimte kan bellen om te vragen of men hier mag vergaderen. Door gebruik te maken van het intra- internet biedt AladinFM de facilitaire dienst de mogelijkheid om bepaalde zaken uit handen te geven. Denkt u hierbij aan veel voorkomende handelingen, zoals het beantwoorden van vragen over gemaakte reserveringen of het maken van nieuwe reserveringen. Voorts kunnen ook rapportages via het intra- internet inzichtelijk gemaakt worden. Om deze en andere zaken in goede banen te leiden heeft AladinFM een krachtige doch eenvoudige te bedienen webfunctie ontwikkeld, waarmee rechten toegekend kunnen worden tot op het diepste niveau.

Centrale en de-centrale reserveringen

AladinFM geeft u de mogelijkheid uw evenementen en zaalreserveringen, alsmede de beschikbare faciliteiten centraal of de-centraal in te richten, zoals u dat wilt. Het is met AladinFM mogelijk uw de-centrale ruimtes, die onder de hoede van een afdeling staan ook daar te laten reserveren. Tegelijkertijd kunnen andere gebruikers nog steeds inzicht krijgen in een eventuele beschikbaarheid van deze ruimten.

De beheerfunctie per afdeling is ook beschikbaar bij het beheren van audiovisuele middelen, alsmede bij het beheer van verschillende cateringassortimenten.

AladinFM biedt onder meer:

 • Platform-onafhankelijk
 • Makkelijk in gebruik
 • Overzichtelijk planbord
 • Alle relevante informatie op een scherm
 • Tot op regio-, gebouw- en ruimteniveau reserveringsrechten toekennen
 • Audiovisuele middelen reserveren
 • Cateringservice
 • Snel en eenvoudig reserveren
 • Seriematig kunnen reserveren
 • Grote tijdsbesparing
 • Eenvoudig bedienbaar zoekfilter
 • Rapportagemogelijkheden

Met AladinFM beschikt u over een bijzonder krachtig gereedschap voor het reserveren van centrale en decentrale ruimte, zodat u uw schaarse ruimte optimaal kunt benutten en flexibel kunt aanpassen aan de groei van uw bedrijf.