Capisci

Maak kennis het business intelligence system waarin u effectief uw bedrijfsprocessen kunt beheersen.

Een grote organisatie bestaat vaak uit meerdere clusterorganisaties die zij moet aansturen. Het begrijpen en overzien van deze organisaties is van essentieel belang om goed te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Capisci is ontwikkeld met dit doel voor ogen. Met Capisci bepaalt u zelf welke informatie toegankelijk is voor de gehele organisatie en wat men niet kan zien. Dit is mogelijk omdat u in deze web applicatie zelf uw organisatiestructuur kunt indelen en hierdoor toegang krijgt tot al uw financiële en personele gegevens uit de verschillende lagen.

De naam Capisci is gebaseerd op het doel om te allen tijde uw gegevens inzichtelijk te hebben. De naam is afgeleid van de uitspraak die Julias Ceasar deed na zijn veltocht naar Gallië: “veni, vidi, vici.” Wat betekent: ik kwam, ik zag en ik overwon. Wij hebben hiervan gemaakt: “veni, vidi, capisci”. Ik kwam, ik zag en ik overzag.

Op basis van uw wensen kunnen wij Capisci volledig voor u op maat maken. Met name in het onderwijs is het noodzakelijk om de financiële, personele en leerling administratieve gegevens inzichtelijk te houden. Jarenlang kende het onderwijs een positie van een groeiende populatie en groeiende inkomsten. Helaas is daar de laatste jaren verandering in gekomen. Er is sprake van krimp en de bekostiging van het onderwijs is de laatste jaren onderhevig aan bezuinigingen. Om dit proces goed te kunnen volgen en in grip te houden, dient de planning en control cyclus overzichtelijk te zijn en dicht op de realiteit te kunnen worden georganiseerd. Inzicht in de personele ontwikkeling qua kosten maar ook op andere vlakken is van belang.

Het Capisci concept wordt in het kort gekenmerkt door:

  1. Een geïntegreerd actief datawarehouse systeem, gebaseerd op een overkoepelend datamodel van de gehele organisatie.
  2. Intelligente koppelingen met branche pakketten van de bekende financiële, personele en leerling-administratieve systemen.
  3. Een interactief dynamisch managementinformatiesysteem, gebouwd rond een interactieve Planning & Control cyclus.

Het concept verbindt alle medewerkers in de organisatie die directe verantwoordelijkheden dragen, of hierbij ondersteunen, in één samenhangend Planning & Control systeem, 100% webbased. Dit creëert nieuwe mogelijkheden voor efficiënte sturing, control en transparantie.

Capisci is niet alleen een rapportagetool, maar tevens een gereedschap waarmee het begrotingsproces kan worden gemodelleerd. In Capisci kunt u gemakkelijk op project begroten en rapporteren. Daarnaast is de toegang tot de applicatie heel flexibel, te allen tijde kan een onbeperkt aantal gebruikers bezig zijn met het begrotingsproces. Zo hoeven budgethouders en de afdeling control niet meer op elkaar te wachten en kan het proces van het invoeren van de begroting snel verlopen. Met Capisci kan het begrotingsproces zelfs binnen enkele weken worden afgerond. Onderstaande foto geeft een beeld van de begrotingsomgeving.

In het begrotingsproces worden de inkomsten altijd berekend conform de hiervoor geldende regels, daarnaast worden er afschrijvingen berekend over gedane investeringen en is het voor de budgethouder mogelijk om de formatie voor de begrotingsperiode bepalen. Wat deze tool bijzonder maakt is dat er per medewerker kan worden bepaald wat de formatie zal zijn voor het komende jaar en is er inzicht in de salariskosten volgens verschillende cao’s.

Een aantal extra’s: de jaarbegroting en meerjarenbegroting kunnen gelijktijdig gemaakt worden, het totaaloverzicht bevat naast het huidige jaar ook historische gegevens (zoals de exploitatie en begroting van 1-1) en grootonderhoud wordt meegenomen in het begrotingsproces.

Meer weten hoe het concept Capisci in elkaar steekt? Kijkt u op onze speciale Capisci website.