Het Early Warning System, onderwijsrendement in beeld

Het early warning system is een systeem wat conform de maatstaven van de onderwijsinspectie het onderwijsrendement in ogenschouw neemt. Binnen school zijn de gegevens die hierover gaan eigenlijk al ruim voor dat de inspectie ze onder ogen heeft voorhanden. Met dit systeem kan een schoolorganisatie dan ook adequaat en snel acteren op het moment dat het onderwijsrendement niet blijkt te zijn wat het zou moeten zijn.

De inspectie vóór

Aan het eind van het schooljaar zijn alle gegevens bekend die een plaats hebben in de beoordelingssystematiek van de inspectie. Er is bekend welk ondewrwijstype de leerlingen in het volgende schooljaar zullen gaan volgen, de overgangsgegevens zijn bekend en de examens zijn afgesloten. Op dat moment zijn alle gegevens aanwezig om het opbrengstenoordeel van de inspectie te simuleren. En dát is wat het EWS doet. De gegevens zoals deze in de leerlingadministratie staan kunnen als basis dienen voor het opbrengstenoordeel, maar tevens kunnen de inspectiegegevens van eerdere jaren worden gebruikt om er zeker van te zijn dat de uitgangspunten zoveel mogelijk gelijk zijn aan die van de inspectie.

De inspectie voorbij

Naast een simulatie van het opbrengstenoordeel van de inspectie kan het EWS iets meer doen. Aangezien de gegevens uit de leerlingadministratie komen kan precies geanalyseerd worden wat de grond is van het oordeel. Dit maakt het voor een school veel eenvoudiger te zien wat de oorzaken van een eventuele mindere prestatie zijn.

Grafiek van advies versus 3e jaars onderwijstype

Naast een grafiek zoals hierboven te zien is, worden de gegevens eveneens getoond op gedetailleerd niveau, zodat precies getraceerd kan worden welke leerlingen of welke vakken bijgedragen aan het oordeel.

Data van een enkel vak van SE en CE cijfers