Consulting

Het in gebruik nemen van nieuwe software is een gevoelig proces. De informatiebehoefte moet worden gedefinieerd, de juiste software moet worden uitgezocht, het implementatieproblematiek bepaald en beschreven en er moeten rekening worden gehouden met de afhankelijkheden van het proces. Eventueel moeten er specifieke oplossingen voor koppelingen van systemen onderling worden gedefinieerd en gemaakt, rapportages worden ontwikkeld om de gebruikers van de juiste informatie te voorzien.

Implementatie Advisering & Begeleiding

Datapas biedt professionele begeleiding in het implementatie proces. Met name in processen waar veel gebruikers bij betrokken zijn, is goede communicatie een van de belangrijkste voorwaarden van een succesvol implementatietraject. In onze implementatietrajecten vereisen wij dan ook sterke betrokkenheid van de klant.

Auditing & Consulting

Voor bedrijven is het van belang te weten hoe zeker hun informatiesystemen zijn. Wij voeren audits uit op het gebied van inrichting, data-security, gegevensbeveiliging en procesmatige inrichting van het informatiesysteem.

Opzetten van netwerken

Het opzetten van een netwerk vergt veel specialistische kennis. Wij begeleiden bedrijven in dit proces en leveren diensten op het gebied van het opzetten van internetverbindingen, mailservers, VPN-verbindingen tussen verschillende locaties of voor het van buitenaf werken op het netwerk (bijvoorbeeld ten behoeve van thuiswerken).