Bestuursformatieplan

Onderwijs en begroten

Schoolbesturen krijgen vandaag de dag veel te maken met veranderende wet- en regelgeving, tekorten in de formatie en bezuinigingen en worden geacht daarop steeds sneller en adequater te anticiperen. Het is slechts een kleine greep waarmee schoolbesturen iedere dag te maken krijgen.

Onze visie

Begroten in het onderwijs is een proces van iedereen en moet daardoor eenvoudig en toegankelijk zijn. Wij leggen met onze producten de juiste verbinding tussen mensen, processen en systemen waarin gegevens worden bewerkt en opgeslagen. Hierdoor wordt begroten een proces van iedereen en ben je beter in staat om je strategie te communiceren binnen de hele organisatie.

Onze producten

 • Capisci, Planning en control in het begrotingsproces
 • Cockpit, de organisatie in control
 • Schoolloket, dé webshop voor ouders
 • Academia, cursusbeheer in een compleet overzicht

Onze speerpunten

 • Veiligheid van uw gegevens
 • De juiste verbinding leggen; van data naar informatie
 • Gebruikersvriendelijk
 • Klantgerichte (door)ontwikkeling
 • Integratie met andere systemen
 • Langdurige partnership
 • 100% Cloud
 • Overzicht en beheersing van uw bedrijfsvoering

Een duidelijk bestuursformatieplan is voor iedereen duidelijk

De medezeggenschapsraad in onderwijsinstellingen krijgt jaarlijks een bestuursformatieplan uitgereikt. Soms bestaat het plan uit enkele A4tjes, terwijl andere instellingen hele boekwerken aanbieden. Niet iedereen zal naar het bestuursformatieplan uitkijken, want soms is het een boekwerk vol getallen waar men niets mee kan. Het bestuursformatieplan geeft weer wat er terecht komt van de visie van een onderwijsinstelling en met name op het gebied van personeelsbezetting en hoe dit financieel wordt verantwoord. Ook de cijfers met betrekking tot de organisatie, zoals klasgroottes, leeftijden e.d. komen allemaal aan bod. Alle cijfers zijn verkregen op basis van registraties. Een goede registratie van alle gegevens en tevens een goede uitdraai, inclusief hapklare analyses is noodzakelijk, als u een overzichtelijk bestuursformatieplan wilt presenteren.

Wij hebben koppelingen met onder andere

Wat onze klanten zeggen

Wat staat er in een bestuursformatieplan onderwijs?

 

Het is van belang dat bestuurders en medezeggenschapsraad van een onderwijsinstelling cijfers gepresenteerd krijgen, waarmee zij bepaalde analyses met betrekking tot de organisatie en financiën kunnen maken.. Er zijn enkele standaard vereisten die in een bestuursformatieplan onderwijs moeten voorkomen. Uiteraard een beschrijving van de organisatie met alle scholen, locaties, aantal leerlingen en het aanwezige personeel. Dit gaat niet alleen over leerkrachten, maar ook bovenschools personeel. Tevens moeten de financiële gegevens in het plan naar voren komen, zoals inkomsten en uitgaven, voornamelijk met betrekking tot de leerlingen en het personeel. Tenslotte een toelichting op het meerjarenformatiebeleid, zodat er conclusies getrokken kunnen worden voor de toekomst.

Stel een bestuursformatieplan op met een bestuursformatieplan tool van Datapas

 

Met een bestuursformatieplan geeft u belangrijke data aan het bestuur en de medezeggenschapsraad en kan de basis vormen om belangrijke beslissingen voor de toekomst van uw onderwijsinstelling te maken. Het is daarom van belang dat een bestuursformatieplan nauwkeurig is, dus dat gegevens juist geregistreerd staan. Met een bestuursformatieplan tool van Datapas heeft u niet allerlei software nodig waar overal een plukje informatie uit gehaald wordt. Met één tool creëert u een betrouwbaar bestuursformatieplan, die tevens helder een leesbaar is.

Het laatste nieuws

Nieuwe updates

Het is zover. Capisci 13 en Cockpit 4.0 gaan binnenkort live! Meer info over de nieuwe functionaliteiten volgt. Houdt hiervoor de nieuwsbrieven in de gaten.

Lees meer »

Schrijf je in voor de webinar!

Aankomende evenementen