Onze Klanten

Datapas werkt uitsluitend voor het onderwijs. Onze klanten zijn onderwijsbesturen uit het Primair, Voortgezet en Middelbaar Beroeps Onderwijs. Klanten uit alle delen van Nederland, want Onderwijs is nu eenmaal niet plaatsgebonden.

Primair onderwijs

Het primair onderwijs staat voor veel uitdagingen. Zo ligt er de opdracht zorg te dragen voor de brede ontwikkeling van  leerlingen. Het uitvoeren van deze opdracht stelt eisen aan de structuur van een school, aan docenten en schoolleiders en aan ouders. Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. Datapas levert oplossingen voor het onderwijs waarmee de juiste verbindingen worden gelegd tussen uw mensen en uw bestuursprocessen.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs maakt veel veranderingen door. Uitdagende plannen waarbij de kwaliteit van het bestuurlijk handelen en de bestuurlijke inrichting van onderwijsorganisaties van belang is voor het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Een professionele schoolorganisatie vraagt om een goede verbinding van onderwijskundige, organisatorische en personele ambities. Datapas levert oplossingen voor het onderwijs waarmee de juiste verbindingen worden gelegd tussen uw mensen en uw bestuursprocessen.

Speciaal onderwijs

Het (voortgezet) speciaal onderwijs staat, na de veranderingen als gevolg van Passend Onderwijs, nog steeds voor grote uitdagingen. De PO-Raad en LECSO vinden dat er voor alle kinderen en jongeren een passende plek in het onderwijs moet zijn, zodat zij uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.  Om de vele doelstellingen te kunnen realiseren maken de schoolbesturen een professionaliseringsslag door in de structuur van hun organisatie. Datapas levert oplossingen voor het onderwijs waarmee de juiste verbindingen worden gelegd tussen uw mensen en uw bestuursprocessen.