Onze oplossingen

Datapas levert oplossingen voor het onderwijs op het gebied van planning en control en de monitoring van het onderwijsrendement. Onderstaand vindt u meer informatie over de oplossingen en wat de bijbehorende functionaliteiten zijn. 

Begroten kan ook anders! Met Capisci heeft u grip op uw totale Planning & Control proces waardoor u adequaat kunt reageren op de veranderende omstandigheden. Scenario’s en rapportages binnen één geïntegreerde omgeving. Eenvoudig én overzichtelijk.

Online actief business intelligence systeem waarmee u de beschikking heeft over uitgebreide dashboards, diverse analyses, benchmarking over uw scholen en signaleringen d.m.v. onze stoplichtfunctie.

logo-skoogle

Skoogle is een krachtig datawarehouse systeem dat uitgebreide rapportages en dashboards mogelijk maakt. Vanuit het principe van de balanced scorecard brengt Skoogle samenhang in de verschillende domeinen van uw schoolbestuur.