Academia

Cursusbeheer in één compleet overzicht

Schoolorganisaties staan permanent voor de uitdaging de eigen medewerkers doelgericht te scholen. Veel schoolorganisaties hebben hiervoor een interne opleidingsorganisatie. Intern is er veel kennis aanwezig en daarnaast is het uit kostenoogpunt interessanter een externe trainer in te huren dan mensen naar een extern opleidingsinstituut te sturen. Academia geeft een duidelijke structuur, stroomlijnt het proces en geeft een professionele uitstraling aan de interne organisatie.

Cursus in een compleet overzicht

Bent u veel tijd kwijt aan het inplannen van cursussen? Wilt u dat uw deelnemers zich gemakkelijk en snel kunnen inschrijven? Zou u graag inschrijvingen willen stimuleren met een overzichtelijk cursusaanbod? En heeft u ook behoefte aan eenvoudige communicatie met uw cursisten? Dan is Academia voor u de oplossing! Met deze webapplicatie heeft u te allen tijde overal toegang tot uw cursusbeheer in slechts één compleet overzicht.

Centrale kenmerken Academia

 • Academia is een webbased applicatie, waardoor deze overal toegankelijk. Er is geen lokale installatie noodzakelijk.
 • De vormgeving van de cursisteningang, is naar eigen wens aan te passen.
 • Cursisten zoeken makkelijk in het aanbod van cursussen.
 • Cursisten hebben inzicht in hun eigen portfolio en halen zelf hun certificaten op.
 • Cursisten kunnen bij volgeboekte cursussen interesse aangeven.
 • Leidinggevenden hebben inzicht in de cursussen die medewerkers gevolgd hebben.
 • Academia haalt de cursisten uit verschillende bronnen, zoals een Active Directory of de leerlingadministratie. Eventueel kunnen cursisten die niet uit een andere bron komen handmatig worden ingevoerd. Tenslotte kunnen cursisten zichzelf registreren indien dat bij een cursus wordt toegestaan.
 • Cursussen worden ingedeeld op thema, type en doelgroep voor een optimale zoekfunctie.
 • Altijd direct overzicht van cursussen waar iets mee moet gebeuren door middel van werklijsten.
 • Mailcontact en mailhistorie direct in de applicatie.
 • Archiveren van afgehandelde cursussen voor een overzichtelijk beeld.

Academia, cursusbeheer in een compleet overzicht

Academia sluit aan op uw logistieke opleidingsorganisatie en breidt deze uit. Door middel van mails naar de beheerder(s) wordt ervoor gezorgd dat er geen belangrijke momenten worden overgeslagen, zoals het definitief maken van een cursus en het informeren van mensen na de uiterste inschrijfdatum. De cursisten worden ondersteund in het zoeken naar cursussen door een uitgebreide zoekfunctionaliteit. Cursisten kunnen zichzelf inschrijven, maar ook bij een volgeboekte inschrijving hun interesse voor een cursus kenbaar maken. Het eigen portfolio van een cursist is altijd zichtbaar.

De communicatie met cursisten wordt ondersteund door de communicatiemogelijkheden van Academia . Cursisten en trainers worden geïnformeerd over inschrijvingen, annuleringen en wijzigingen van cursussen. Geïnteresseerden in een bepaalde cursus kunnen worden benaderd voor een nieuw te plannen cursus.

Diverse rapportagemogelijkheden complementeren de applicatie. Deze rapportages worden online aangeboden of als export voor Excel beschikbaar gesteld. Specifiek voor leidinggevenden is er de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het portfolio van hun medewerkers.

academia cursusbeheer