Capisci

Planning en control in het onderwijs

Een schoolorganisatie staat voor de uitdaging om een decentrale organisatie centraal aan te sturen. Met Capisci legt u de juiste verbinding tussen de gelaagdheid in uw organisatie. 

Er worden steeds meer eisen gesteld aan schoolbesturen om financiën op orde te hebben, immers het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs. Het maken van een goede (meerjaren)begroting wordt steeds belangrijker als stuurmiddel voor de uitputting en beslissingen voor de toekomst.

Met Capisci beschikt u over het juiste gereedschap voor het effectief en efficiënt aansturen van uw organisatie.

stage business intelligence

Begrotingsproces Capisci

Begroten doe je samen! Het begrotingsproces in Capisci kan flexibel worden ingericht. Op elk moment kunnen budgethouders  en de afdeling control gelijktijdig in de begrotingssoftware werken. Hierdoor hoeft niemand op elkaar te wachten en kan het proces van het invoeren van de begroting snel verlopen. 

Doordat wet- en regelgeving binnen Capisci is geborgd en er directe koppelingen zijn met de bronsystemen, kan het begrotingsproces middels Capisci binnen enkele weken worden afgerond. Het heen en weer sturen van Excel-sheets, de complexiteit van het versiebeheer en de foutgevoeligheid behoren tot het verleden.

Centrale kenmerken Capisci

1 Online database. Altijd en overal bereikbaar en veilig dankzij storage in onze datacenters in Nederland.

Capisci is een standaard applicatie die op maat wordt ingericht volgens uw eigen organisatie- en autorisatiestructuur. Een budgethouder van een school kan bijvoorbeeld op de ene plek de begroting invoeren en op een andere plek alleen de begroting inzien.  De financiële en personele structuur wordt overgenomen van de bestaande systemen.

Capisci voorziet volledig in wet- en regelgeving. Het ondersteunt de onderwijs cao’s voor de loonkostenbegroting en de DUO bekostigingen. Op deze manier werkt u altijd met actuele gegevens.

Capisci ondersteunt zowel een kalenderjaar- als een schooljaarbegroting

Capisci heeft meerdere exportmogelijkheden, o.a. ten behoeve van Excel en diverse financiële software zodat de definitieve begroting kan worden ingelezen. Daarnaast is Capisci direct toegankelijk voor veel gebruikte rapportagesystemen, zoals Qlikview, Business Objects en Cognos Impromptu

Wij sluiten zoveel mogelijk aan op de bestaande bronsystemen die onze klanten gebruiken voor het vastleggen van financiële- en personele gegevens, groot onderhoud systemen,  verzuim, taken planning en leerlingen. Op deze manier voorkomen we dubbele invoer en beschikt u over 1 omgeving waarin u totale controle heeft over uw bedrijfsvoering

Via de verschillende cockpits kunt u op een eenvoudige drill down manier met uw analyse de diepte ingaan. Dit kan zelfs tot op het niveau van grootboekmutaties en inkoopfacturen. Met dit inzicht heeft u de mogelijkheid op detailniveau bij te sturen. Daarnaast zijn er rapportages mogelijk van ratios’s en kengetallen.

Organisatie specifieke wensen, zoals KPI’s kunnen worden toegevoegd aan Capisci

Kenmerken van de begrotingssoftware

 • De inkomsten worden berekend conform de hiervoor geldende regels. Bovendien kunnen diverse andere inkomsten en subsidiestromen gespecificeerd worden. Diverse bekostigingssystematieken zijn in Capisci opgenomen.
 • Op basis van gewenste of gedane investeringen worden afschrijvingen berekend. Eventueel kunnen gedane investeringen vanuit de financiële administratie worden geïmporteerd in de begrotingssoftware.
 • Op basis van de bekende formatie kan de budgethouder de formatie voor de begrotingsperiode bepalen. Per medewerker kan de formatie voor het komend jaar (per) periode worden bepaald. Tevens kunnen vacatures worden toegevoegd. Op basis van de CAO wordt de formatie vervolgens in de begroting vertaald naar de juiste bedragen. Er worden meerdere CAO’s ondersteund, waardoor binnen een organisatie verschillende CAO’s mogelijk zijn.
 • Bestemmingsreserves worden ondersteund, om zowel hieruit te putten, als om bestemmingen in de begroting op te nemen.
 • Een jaarbegroting en een meerjarenbegroting kunnen gelijktijdig worden gemaakt in de begrotingssoftware.
 • Het totaaloverzicht bevat ook historische gegevens, zoals de exploitatie en begroting van t-1, of de uitputting van het lopend jaar tot zover bekend. Er kan met prognoses of forecasts worden gewerkt.
 • Er is een onbeperkt aantal versies mogelijk. Een groot voordeel hiervan is dat er bijvoorbeeld verschillende scenario’s kunnen worden doorgerekend.
 • Het begrotingsproces kan beter beheerst worden doordat de regie hierover centraal kan worden gevoerd.
 • Grootonderhoud wordt meegenomen en eventueel de voorziening hiervan.
 • Projecten kunnen worden ingevoerd zodat een betere specificatie van bepaalde subsidies en de uitputting hiervan zichtbaar is.
 • Onder de overzichten vallen diverse kengetallen, een kasstroomoverzicht en een meerjarenbalans.