Cockpit

De organisatie in control

De Cockpit is bestemd voor alle leidinggevenden van primair en voortgezet onderwijs, zoals bestuurders, (school)directeuren en controllers. Een van de belangrijkste doelstellingen van het onderwijs is het verbeteren van kwaliteit van het onderwijs, ondanks krimp en bezuinigingen. Hiervoor moeten de juiste keuzes worden gemaakt. Voorwaardelijk voor het nemen van de juiste besluiten is het van belang een goed inzicht te hebben in alle aspecten van de bedrijfsvoering. De Cockpit is gebouwd met dit doel voor ogen. 

cockpit-onderwijs-software

Communicatie

Ten behoeve van de interne dialoog is de Cockpit een basis voor het gesprek tussen de verschillende lagen van de organisatie. Dat kan gaan over de huidige situatie, maar door middel van verantwoordingsmomenten kan bijvoorbeeld het gesprek gevoerd worden wat de situatie was in het vorige kwartaal én kan ook de vergelijking tussen die momenten gemaakt worden. Streefcijfers, landelijke gemiddelden en bandbreedtes zijn instrumenten om deze dialoog richting te geven 

Overzicht in de Cockpit

De Cockpit is een online actief business intelligence systeem, waarmee door middel van analyses, trends, visualisaties het beantwoorden van o.a. de volgende vragen mogelijk wordt:

 • Hoe is de uitputting van de personele lasten?
 • Waar gaan mijn onderhoudskosten aan op?
 • Loop ik in de pas met mijn begroting?
 • Hoe is het met mijn ziekteverzuim gesteld?
 • In hoeverre is mijn functiemix in lijn met landelijke normen?
 • Moet ik alvast vervangend personeel zoeken i.v.m. de leeftijdsopbouw van mijn personeel?
 • Wat zijn de opbrengsten van mijn onderwijs?
 • Hoe zijn de rekenprestaties van school A binnen onze onderwijsorganisatie volgens onze eigen criteria?
 • Wat was de absentie van leerlingen van deze school bij het vak wiskunde?
 • Kan ik in september al de schoolopbrengsten zien, zodat we kunnen anticiperen op de resultaten van de inspectie?
 • Wat is de oudertevredenheid van onze havo afdeling?
 • Hoe is de tevredenheid van onze medewerkers van school B?
 • Wat is het marktaandeel van mijn scholen binnen ons postcodegebied en wat is de trend van dit marktaandeel?
 • Heb ik in dit schooljaar voldaan aan mijn wettelijke verplichtingen?
 • Wat bedraagt de overhead bij school C?

Gegevensbronnen

 • Financieel(Visma.net Financials, Exact, AFAS, Accountview, Cash, iMuis, Twinfield, Capisci, Schoolloket)
 • Personeel(Visma.net HRM, AFAS, RAET,  HR2Day, Capisci)
 • Onderwijs (Magister, Som, CITO, duo.nl, Foleta, Zermelo, Parnassys, Esis)
 • Onderzoeken (kwaliteitscholen.nl, duo-onderzoek.nl)
 • Invoer in de Cockpit

Widgets

In de Cockpit worden in de vorm van diverse pijlers: onderwijs, financiën, personeel, onderzoeken en bedrijfsvoering, gegevens getoond die een beeld van de organisatie schetsen. Door middel van widgets in de pijlers wordt getoond hoe de verschillende organisatieonderdelen ervoor staan.

De widgets, in bijvoorbeeld de pijler financiën, geven aan hoe de organisatie er financieel voorstaat. Hierbij wordt er steeds een vergelijking gemaakt tussen de begroting en de werkelijkheid. In het huidige jaar wordt er gekeken naar periodes die afgesloten zijn. Op elk van de onderdelen kan worden ingezoomd om meer diepgang te geven.